1. STROKOVNE KONZULTACIJE Z ELEMENTI SUPERVIZIJE SO NAMENJENE STROKOVNIM DELAVCEM V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU:
    • individualna
    • v paru
    • mala skupina (od 3 do 6 udeležencev)
    • velika skupina (do 15 udeležencev)

Začetne skupine se oblikujejo vsak september z novim šolskim letom. Skupina je skozi leto stalna. Trajanje je povezano z
velikostjo skupine (od 60 do 240 min) enkrat mesečno. Termini se določijo na prvem srečanju za celo šolsko leto.

Napredne skupine nadaljujejo s srečanji v naslednjem šolskem letu z možnostjo spremembe člana skupine, če se vsi
udeleženci s tem strinjajo. Termin teh skupin je stalen do zaključka.

  1. STROKOVOVNE KONZULTACIJE NA ŠOLI ZA KONKRETNE PRIMERE:

Če se strokovni delavci v šoli srečujejo s konkretno nerešljivo težavo, lahko organiziramo nekaj srečanj strokovnih konzultacij in
tako odreagiramo na akutno zadevo v praksi.