Seminarji za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju na različne teme, ki jih določena šola potrebuje. Glede na problematiko oz. temo se sestavi seminar po vaših potrebah. Nekaj tem, ki jih šole naročajo:

  • motivacija
  • čustva (čustveno opismenjevanje)
  • razvoj samoregulacije
  • posebne potrebe
  • sodelovanje s starši
  • agresivni in/ ali ne-vodljivi otroci

Preko Inštituta za razvijanje osebne kakovosti (IROK) lahko naročite naslednja predavanja:

  • Čustveno ranljivi otroci in obvladovanje agresivnosti ali Delo s čustveno ranljivimi otroki
  • Kako postaviti zdrave meje in ohraniti spoštljive odnose
  • BASE program: Občutek lastne vrednosti kot način preprečevanja nesocialnega vedenja (1. del) in Razvijanje samovrednotenja otrok in mladostnikov (2.del)

S Skupino Primera sodelujem v mednarodnem izobraževanju Erasmus + s predavanjem Preventing Early School Leaving.